Prisuppgifter

ELPRISER

ANSLUTNINGSAVGIFTER

SERVICEAVGIFTER

Elpriset är en del av din elräkning. Elräkningen består av nätavgiften, elavgiften och skatter. Färska prisuppgifter hittar du från länkarna ovan.

Gör ett elavtal här

 

Förklaringar till de olika avgifterna

Elfakturans slutsumma består av avgifterna på elenergi och överföringstjänster samt skatter.

Elenergi

Den el som du får hem till dig produceras i kraftverk och säljs av elförsäljaren till kunderna. Avgiften på elenergi är öppen för fri konkurrens.

Överföringstjänst

Innan elektriciteten når dig passerar den ett eldistributionsnät med många nivåer. Hemtransporten av el, dvs. överföringstjänsten, köper kunden även i framtiden av elverket i det egna området. Elöverföringsavgiften täcker överföringen av el, utvecklingen och underhållet av elnätet samt kostnader för mätaravläsning och balansavräkningen. Överföringstjänsten är inte konkurrensutsatt.

Skatter

Förutom avgifterna på elenergin och överföringstjänsten ingår i elfakturans slutsumma även skatter som ska erläggas staten, d.v.s elskatt (accis och avgift för försörjningsberedskapen) och mervärdesskatt. Elskatten erlägges i enlighet med förbrukad elenergimängd i samband med överföringstjänsten. Till elskatten tillkommer mervärdesskatt (moms). Elkonsumenterna indelas i två skatteklasser: privata och lantbrukarhushåll, tjänster och offentliga sektorn (skatteklass I) samt industrin och professionella växthusodlare (skatteklass II).

Elskatterna från 1.1.2015

moms 0%moms 24%
Skatteklass I2,253 c/kWh2,794 c/kWh
Skatteklass II0,703 c/kWh0,872 c/kWh