Anmälan om mätarställning

Du kan själv meddela din mätaravläsning t.ex. när du flyttar eller om den preliminära faktureringen avviker från den verkliga förbrukningen.

Mätaravläsning

Datum när mätaren avlästs

Mätaravläsning (kWh)


Personuppgifter

Kundens namn

Näradress

Postadress

E-postadress

Telefonnummer