Gör din flyttanmälan

Anmälan om flyttning görs till elförsäljaren. I samband medfastighetshandel skall kunden lämna en kopia av köpebrevet till det lokala nätbolaget.

Gör anmälan gärna 2 veckor före avtalsändring. Ifall vi inte erhåller information om den nya invånarens elavtal, avbryts elleveransen pga. att inget avtal till förbrukningsplatsen tecknats.

Mätaravläsning

Avtalets slutdatum

Mätaravläsning, kWh


Uppgifter på den som flyttar ut

Namn

Ny näradress

Ny postadress

E-postadress

Telefonnummer


Uppgifter på den som flyttar in

Namn

Ny näradress

Ny postadress

E-postadress

Telefonnummer

 

Denna anmälan är gjord av:

DisponentenVaktmästaren / GårdskarlHyresgästenHyresvärden / Ägaren

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Tilläggsuppgifter