Begär en kabelvisning

Beställare

Namn

Telefonnummer

E-postadress


Ärende

KabelkartaKabelvisning

Adress

Beskrivning av grävrutt

Bifoga fil (fil/bild)


Önskad tidpunkt

Kabelvisning i terrängen är avgiftsfri om förfrågan görs minst 3 arbetsdagar innan grävningsarbetet påbörjas. Kabelvisning som utförs med kortare leveranstid är avgiftsbelagd.

Datum

Tidpunkt

OBS! Vi beaktar den önskade tidpunkten och beskrivningen av behovet. Men vi förbehåller oss rätten att planera tidpunkt för det arbete som vi utför.