Begär en kabelvisning

Beställare

Namn*

Telefonnummer*

E-postadress


Ärende

KabelkartaKabelvisning

Adress*

Beskrivning av grävrutt*

Bifoga fil (fil/bild)


Önskad tidpunkt

Kabelvisning i terrängen är avgiftsfri om förfrågan görs minst 3 arbetsdagar innan grävningsarbetet påbörjas. Kabelvisning som utförs med kortare leveranstid är avgiftsbelagd.

Datum*

Tidpunkt

OBS! Vi beaktar den önskade tidpunkten och beskrivningen av behovet. Men vi förbehåller oss rätten att planera tidpunkt för det arbete som vi utför.