Produktion

Vår egna direkta produktion sker i vattenkraftverken Värnå och Hattar i Esse å samt i Hanhikoski som finns i Välijoki mellan Lappajärvi och Evijärvi sjöar. Värnå kraftverks första elproducerande enhet (som inte mera är i drift) byggdes år 1920. Kraftverket har sedan utbyggts och moderniserats, senast genom byte av den ena maskinen år 1993, den genomsnittliga årsproduktionen för Värnå är ca 5 milj. kWh.

Hattar kraftverk blev färdigt och togs i bruk 1981. Den genomsnittliga årsproduktionen för Hattar är ca 7,5 milj. kWh.

Hanhikoski kraftverk är byggt 1969 och har renoverats 2015-16. Årsproduktionen är ca 7 milj. kWh.

 

Övrig anskaffning

Genom delägarskap i Katternö Kraft Ab och Perhonjoki Oy, som hör till Katternö-gruppen, har vi försäkrat oss om egna kraftandelar i många produktionsbolag. Delägarskapet ger oss el huvudsakligen från Pohjolan Voima Oy, Alholmens Kraft Ab och Kantele Oy. Produktionen sker främst med vatten, vind, biobränslen och kärnbränsle. Kol, olja och gas används i liten omfattning vid förbrukningstoppar.

Anskaffningen av den el som vi sålde till våra elkunder år 2015 fördelade sig produktionsmässigt på följande sätt:

Specifikt koldioxidutsläpp: 0 g/kWh
Använd kärnbränslemängd: 0 mg/kWh
Källenergifördelning
Fossilt och torv: 0%
Förnybara: 100%
Kärn: 0%