Företagspresentation

Esse Elektro-Kraft Ab är ett litet finländskt kraftbolag med stark regional förankring. Vårt ansvarsområde inom nätverksamheten utgör delar av kommunerna Pedersöre (hemort), Kortesjärvi, Alahärmä, Nykarleby (Markby) och Kronoby (Jeussen).

Elproduktion med vattenkraft, eldistribution och elförsäljning utgör kärnverksamheten.

Trygg eldistribution sedan 1920

Redan år 1920 bildades ett andelslag för utbyggnad av vattenkraften i Värnåforsen i Esse å.
Andelslaget ombildades 1925 till nuvarande aktiebolag.

Värnåforsen är den ursprungliga kraftkällan som utbyggts och moderniserats i flera etapper. Ytterligare har vi byggt Hattar vattenkraftverk i Esse å. Kraftverkens fallhöjder är 5,5-6,5 m och totala årsproduktionen är normalt ca 12,5 milj.kWh. I slutet av år 2013 inköptes Hanhikoski kraftverk av Evijärvi kommun. Kraftverket finns i Välijoki som rinner mellan Lappajärvi och Evijärvi sjöar. Hanhikoski har en årsproduktion på ca 7 milj. kWh.

Den egna vattenkraftproduktionen täcker ca hälften av den el som bolaget säljer. Genom delägarskap i Katternö Kraft Ab och Perhonjoki Oy, anskaffar vi tilläggskraft i form av s.k. andelskraft, och vi är på detta sätt idag självförsörjande till över 100 %.

Vår största utmaning har varit och är fortsättningsvis utvecklandet av eldistributionen i det landsbygdsområde vi verkar inom. Vi har idag 3800 nätkunder, som betjänas via ett elnät som består av 460 km högspännings- ledningar (20 kV), drygt 400 transformatorstationer och 540 km lågspänningsledningar. Dessutom omvandlas stamnätsspänningen (110 kV) i fyra stationer, varav tre är egna.

Till våra nätkunder levereras ca 50 milj.kWh el-energi per år.