Drömmer du om att producera din egen el?

Som elproducent kan du inte bara bli egenförsörjande på el, du kan också bidra till andra i elnätet och på så sätt betala av din investering över tid.

Solen är en vår starkaste energikälla och genom att använda ett modernt solenergisystem kan du utnyttja fördelarna med de långa och ljusa dagarna på sommaren och sälja överskottet tillbaka över elnätet. Det gör också att kostnaden för din elproduktion jämnas ut över vinterhalvårets kortare dagar.

Hur gör man då för att komma igång med att bli elproducent?

Enklast är att dela in det i tre olika steg:

Steg 1: Storlek och placering

  • Beräkna solpanelernas dimension enligt din förbrukning.
  • Placera panelerna där det är mest sol under hela årets lopp.

Steg 2: Avtal och tillstånd

  • Fråga kommunens byggnadstillsyn om du behöver åtgärdstillstånd för din anläggning.
  • Meddela ditt lokala elnätsbolag om och när du tar i bruk din mikroproduktionsanläggning.
  • Gör ett avtal för nättjänster och anslutning innan du tar anläggningen i bruk.

Steg 3: Installation

  • Ta hjälp av en elentreprenör för att installera anläggningen.
  • Om du skaffar ett enfasigt panelsystem får du den bästa nyttan genom att ansluta systemet till den fas som de flesta påkopplade apparater använder.