Leveransvillkor

Avtalen har sänts till alla abonnenter,
kan får om så önskas, ring 020-7661900.

 

Elanslutningsvillkor (AV2019)
Elförsaljningsvillkor (EFV2014)
Elleveransvillkor (ELV2014)
Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP2014)
Nättjänstvillkor (NTV2019)
Elleveransvillkor (ELV2019)

 

Innan elförsäljningsavtalet träder i kraft har Esse Elektro-Kraft rätt att kontrollera avtalstecknarens kreditupplysningar i och kräva en skälig säkerhetsavgift om det finns synnerligen vägande skäl till detta.