Ähtävän Sähkö-Voima Oy:n tietosuojakuvaus

Tietosuojakuvauksen (”tietosuojakuvaus”) tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, minkä tyyppisiä tietoja keräämme Ähtävän Sähkö-Voima Oy:n (”EEK Ab”) asiakkailta sähköntuotannon, sähkön myynnin ja muiden energiaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen toimittamisen yhteydessä (”Palvelu (t)”), kuinka me käytämme näitä tietoja ja kuinka siirrämme tietoja kolmansille osapuolille. Käyttämällä verkkosivustoamme tai ostamalla Palveluita suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojakuvauksen mukaisesti.

1. Mitä tarkoitamme henkilötiedoilla?

EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), jäljempänä (”asetus”), tarkoitamme henkilötiedoilla kaikkia tietoja tunnistetusta tai tunnistettavasta luonnollisesta henkilöstä (jäljempänä ”rekisteröity / rekisteröidyt”), jolloin tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti viitaten tunnisteeseen, kuten nimi, sosiaaliturvatunnus, sijaintitiedot tai online-tunnisteet.

2. Rekisterinpitäjä (a) ja yhteyshenkilö (b) rekisteriasioissa

 1. Esse Elektro-Kraft Ab
  Y-tunnus 0181952-8
  Umforsbackankuja 7
  68820 Ähtävä
 2. Simon Kanckos
  simon.kanckos(at)eekab.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja sen tarkoitus

Kaikki EEK Ab:n suorittama henkilötietojen keruu ja käsittely perustuu asetuksessa vahvistettuihin oikeusperustoihin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen tekeminen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen tekemiseksi jossa rekisteröity on sopimusosapuolena. Tämä pätee silloin kun:

 • rekisteröity tekee sopimuksen kanssamme tai hänestä tulee asiakas;
 • rekisteröity henkilö lähettää meille tarjouspyynnön;
 • rekisteröity ostaja ostaa meiltä tuotteen tai palvelun;
 • rekisteröity lähettää meille kysymyksen tai vastauksen asiakassuhteesta tai Palvelusta;
 • käsittely on tarpeen luoton myöntämiseksi tai tehtävien ja palvelujen suorittamiseksi ja kehittämiseksi luotonseurantaa varten.

Henkilötietojen käsittely voi myös perustua suostumukseen. Ilmoitamme sinulle aina etukäteen, milloin ja missä määrin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen. EEK Ab käsittelee rekisteröityjen tietoja itse ja käyttää myös alihankkijoita, jotka tarjoavat tietotekniikkapalveluita ja sähköisiä asiakaspalveluita, ja toimii EEK Ab:n ja alihankkijoiden puolesta.

4. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä henkilöllä on?

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa omat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai poistamista. Niiltä osin, joissa henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus perua tai muuttaa suostumusta.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa tai vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista ja tehdä valituksia henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (25. toukokuuta 2018 alkaen).

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa sinulle suunnattua profilointia ja muita käsittelytoimia tapauksissa, joissa tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen EEK Ab:n kanssa. Vaatimuksesi yhteydessä sinun on täsmennettävä tilanne, johon ristiriita perustuu. EEK Ab voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä, koska käsittelyyn sovelletaan vain laissa säädettyjä syitä.

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on myös oikeus ilmaiseksi vastustaa käsittelyä milloin tahansa, mukaan lukien profilointi.

5. Mitä henkilökohtaisia ​​tietoja keräämme ja miten?

Käsittelemme seuraavia markkinoinnin ja toimituksen yhteydessä tallennettuja henkilötietoja rekisteröidystä.

(a) Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, käyttäjätunnus ja / tai muu yksittäinen henkilötieto, sosiaaliturvatunnus, salasana, sukupuoli, äidinkieli ja rekisteröidyt yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.

(b) ostotiedot, ts. Ostetut tuotteet ja palvelut, luottoluokituksen maksutiedot, asiakasnumero;

(c) tekniset tiedot, ts. Sähkönkulutus, verkkoyhtiöt, käyttöpaikkanumerot, tiedot sähkövioista ja häiriöistä;

(d) Palvelun yksityiskohdat, ts. Kirjeenvaihto joissakin tapauksissa, ostotiedot ja mahdolliset valitukset.

 • Käytämme tietoja muun muassa vastataksemme rekisteröidyn palautteisiin tuotteista ja palveluista

(e) Tiedot valtuutuksen tallentamisesta tai siirtämisestä.

Edellytys sopimussuhteemme ja / tai asiakassuhteemme syntymiselle on, että rekisteröity antaa meille perus- ja yhteystietonsa. Ilman näitä tietoja emme voi toimittaa Palveluita.

6. Mistä saamme tietoja?

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessään ja käyttäessään Palveluita. Rekisteröidyn henkilötietojen kerääminen tapahtuu yleensä seuraavilla tavoilla: verkkosivustot, asiakaspalvelun viestinnät, tekstiviestit, kirjallisia sopimuksia tai muuta materiaalia sisältävä kirjeposti, sähköpostiviestintä sekä tutkimukset ja kilpailut. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää seuraavista lähteistä: väestötietojärjestelmästä, viranomaisilta, luottotietoyrityksiltä, ​​yhteystietojen toimittajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta lähteiltä ja maksuilmoitusrekisteristä. Jos palvelu tai tuote sitä vaatii, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä.

Lisäksi on mahdollista kerätä ja päivittää henkilötietoja tässä tietosuojakuvauksessa kuvattuja tarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tämän tyyppinen tietojen päivitys tehdään manuaalisesti tai automaattisesti.

7. Tietojen laillinen luovuttaminen

EEK Ab ei luovuta rekisteriin sisältyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta sellaisia ​​tietoja, joiden on tarkoitus täyttää rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn oikeudet tai velvollisuudet, tai jos Suomen viranomaiset sitä vaativat.

8. Rekisterin suojausperiaatteet ja ajanjakso, jolloin tietoja säilytetään

EEK Ab:n tavoitteena rekisteröidyn henkilötietojen keräämisessä ja muussa käsittelyssä on varmistaa, että tiedot käsitellään mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

EEK Ab:n sisällä vain ne EEK Ab:n työntekijät tai alihankkijat käsittelevät henkilötietoja työssään jolla on siihen oikeus. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmälle. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä menetelmillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukitussa tilassa, ja vain tietyillä etukäteen nimetyillä henkilöillä on pääsy tietoihin.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarkoituksenmukaista. Yleisten myyntiehtojen (SME 2019) mukaan sinulla on oikeus vaatia palautusta kolmelta vuodelta taaksepäin (kuluttajille voimassa 10 vuotta taaksepäin) sähkön myynnin laskutus- ja mittausvirheistä tai sähkömittarin virheellisestä lukemisesta. Tämän säännöksen perusteella tallennamme tietojasi vähintään 3 tai 10 vuotta sähkösopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, riippuen siitä oletko kuluttaja vai yritysasiakas, edellyttäen, että sovellettava lainsäädäntö ei toisin edellytä. EEK Ab arvioi säännöllisesti, kuinka välttämätöntä on tallentaa tietoja ottaen huomioon sovellettava lainsäädäntö. Lisäksi EEK Ab huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla taataan, että rekisteriin ei tallenneta rekisteröidyn vanhoja tai virheellisiä henkilötietoja eikä tietoja, jotka ovat ristiriidassa käsittelytarkoitusten kanssa. EEK Ab korjaa tai tuhoaa tällaiset henkilötiedot viipymättä, kun ne havaitaan.

9. Keneen voit ottaa yhteyttä?

Kaikki tätä rekisterikuvausta koskevat yhteyshenkilöt ja kaikki tiedustelut on tehtävä kirjallisesti kohdassa kaksi (2) mainitulle yhteyshenkilölle.