Tuotanto

Oma sähköntuotantomme tapahtuu vesivoimaloissa Värnåssa ja Hattarissa
Ähtävänjoella sekä Hanikoskella joka sijaitsee Välijoella Lappajärven ja Evijärven välisellä alueella. Värnån voimalaitoksen ensimmäinen sähköä tuottava yksikkö
(joka ei ole enää toiminnassa) rakennettiin vuonna 1920. Voimalaitosta on
sittemmin laajennettu ja nykyaikaistettu mm. toisen koneen vaihdolla
vuonna 1993. Värnån tuotannon vuosittainen keskiarvo on noin 5 milj. kWh.
Hattarin voimalaitos valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1981. Hattarin tuotannon vuosittainen keskiarvo on noin 7,5 milj. kWh.
Hanhikosken voimalaitos on rakennettu 1969 ja on kunnostettu 2015-2016. Tuotannon vuosittainen keskiarvo on noin 7 milj. kWh.

 

Muu sähkönhankinta

Olemme varmistaneet omat sähkövoiman osuutemme monissa tuotantoyhtiöissä osaomistuksen muodossa Katternö Kraft Oy:ssä ja Perhonjoki Oy:ssä, jotka kuuluvat Katternö-ryhmään.
Osaomistus tuo meille sähköä pääosin Pohjolan Voima Oy:stä
Oy Alholmens Kraft Ab:sta sekä Kantele Oy:stä. Sähköntuotannon lähteinä ovat pääasiallisesti vesi, tuuli, biopolttoaine, ydinvoima. Hiiltä, öljyä ja kaasua käytetään pienessä mittakaavassa kulutushuippujen tasaamiseen.

Sähkönhankintamme myymäämme sähköön vuonna 2015 jakautui tuotannollisesti
seuraavasti:

Hiilidioksidin ominaispäästöjen määrä koko sähkönhankinnalle: 0 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä koko sähkönhankinnalle: 0 mg/kWh
Sähkön lähdejakauma
Fossiiliset energialähteet ja turve: 0%
Uusituvat energialähteet: 100%
Ydinvoima: 0%