Kysymyksiä ja vastauksia

Toiselta sähköntoimittajalta saamasi laskut liittyvät käyttämääsi sähkömäärään. Ähtävän Sähkö-Voimalta saat laskut sähkönsiirrosta eli siitä että sähkö kuljetetaan sähköverkon kautta asunnollesi. Ähtävän Sähkö-Voima lähettää laskun, koska se omistaa asuinalueesi sähköverkon. Sähkönsiirrosta laskuttaa aina asuinalueen verkon omistava sähkönjakeluyhtiö.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 14 vrk. Määräaikainen sopimus kestää sopimuksessa mainitun ajan mutta voidaan irtisanoa esim. muuton tai kuolemantapauksen johdosta.

Jos tietoliikenneyhteys mittarille ei jostain syystä toimi emme saa kulutustietoja mittarilta. Tällöin meidän on arvioitava kulutus. Asiakkaalle pyritään saamaan mahdollisimman oikeanlainen lasku siitä huolimatta että lukemia ei ole juuri silloin ollut saatavilla. Todelliset lukemat varastoituvat mittariin ja ne kerätään sieltä kun tietoliikenneyhteys jälleen toimii. Arvioidut energiat tasataan seuraavassa sähkölaskussa.

Kirjaudu kotisivujemme kautta palveluun. Tarvitset sähkömittarinumeron ja asiakasnumeron. Löydät ne sähkölaskustasi.

Jos siirrät liittymän ylläpitoon, sinulle ei enää toimiteta sen kautta sähköä, mutta liittymä on edelleen voimassa. Maksat siis edelleen liittymän siirron perusmaksua ja voit halutessasi ottaa liittymän helposti takaisin käyttöön kytkentämaksua vastaan. Jos irtisanot liittymissopimuksen ja haluat myöhemmin ottaa liittymän uudelleen käyttöön, siitä täytyy tehdä uusi sopimus.

Sähköliittymissopimus ei siirry kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle automaattisesti. Liittymissopimuksen siirrosta kannattaa sopia kauppakirjassa, jottei siitä tarvitse tehdä erillistä luovutuskirjaa.

Siirrosta tulee ilmoittaa Ähtävän Sähkö-Voima Oy:lle mahdollisimman pikaisesti siirron tapahduttua. Vaikka siirto olisikin kauppakirjassa, sähköyhtiölle on asiasta tiedotettava erikseen, koska kauppakirja ei tule meille automaattisesti. Kauppakirjasta tai liittymän luovutuskirjasta tulee toimittaa kopio asiakaspalveluumme.

info@eekab.fi
Ähtävän Sähkö-Voima Oy
Umforsbackankuja 7
68820 Ähtävä

Kiinteistökaupan yhteydessä kiinteistön uuden omistajan kannattaa varmistaa liittymissopimuksen siirtokelpoisuus liittymän siirtäjältä. Sopimus voidaan liittymisehtojen mukaisesti siirtää uudelle omistajalle, kun entisen omistajan käyttöpaikkaa koskevan liittymis-, sähköntoimitus- tai verkkosopimuksen saatavat on maksettu. Liittymissopimuksen siirto tulee voimaan, kun Ähtävän Sähkö-Voima Oy on sen hyväksynyt. Jos Ähtävän Sähkö-Voima Oy:llä on liittymän siirtäjältä saatavia, voi uusi omistaja ottaa ne vastattavakseen tai ostaa uusi sähköliittymä saadakseen sähköä kohteeseen.

Virrankatkaisuun suositellaan käytettäväksi sähkömittarin omaa katkaisinta. Paina virtakatkaisijaa näytön vieressä noin 5 sekunnin ajan. Tällöin mittari saadaan etäluettua, mutta virta on katkaistu kiinteistöstä.

HUOM! Sähkötöitä tehtäessä tulee kuitenkin AINA virta katkaista pääkatkaisijasta!

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen yhtäjaksoisesta pituudesta.

Korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon ja päättyy kun vika on saatu korjatuksi. Jos vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin kun korjaus maastossa voidaan turvallisesti aloittaa. Lisäksi keskeytysajan laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan. Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen.

Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:

10 % kun katkos kestänyt vähintään 12 tuntia, mutta vähemmän kuin 24 tuntia
25 % kun katkos kestänyt vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia
50 % kun katkos kestänyt vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia
100 % kun katkos kestänyt vähintään 120 tuntia, mutta vähemmän kuin 192 tuntia
150 % kun katkos kestänyt vähintään 192 tuntia, mutta vähemmän kuin 288 tuntia
200 % kun katkos kestänyt vähintään 288 tuntia

Käyttäjälle verkkopalvelun keskeytymisen johdosta kalenterivuoden aikana maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa. Yksittäisen verkkopalvelun keskeytyksen osalta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 1000 euroa. 1.1.2016 alkaen yksittäisen verkkopalvelun keskeytyksen enimmäismäärä on 1500 euroa ja 1.1.2018 alkaen 2000 euroa.

Näemme suoraan valvontajärjestelmistämme vakiokorvauksiin oikeutetut asiakkaat. Vakiokorvauksen saamiseksi ei siis tarvitse erikseen tehdä vikailmoitusta. Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun.

Energiaviraston kuluttajainfo: https://www.energiavirasto.fi/sahko

Sähkölaskun loppusumma koostuu sähköenergiamaksusta, siirtopalvelumaksusta ja veroista.

Sähköenergia
Sähkö, jonka saat kotiisi tuotetaan voimalaitoksissa ja sähkönmyyjät myyvät sitä edelleen asiakkailleen. Sähköenergiamaksu on avoin vapaalle kilpailulle.

Siirtopalvelu
Ennen kuin sähkö on sinun käytettävissäsi se kulkee moniportaisen sähköjakeluverkon läpi. Sähkön siirtohinta kattaa sähkön siirrosta, sähköverkon kehittämisestä ja ylläpidosta sekä mittarinluvusta ja taseselvityksestä aiheutuvat kustannukset. Siirtopalvelua ei voi kilpailuttaa.

Energiaviraston toimivallasta valvoa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua on säädetty lailla. Energiavirasto tutkii lain perusteella, onko korotuksista ilmoitettu lainmukaisella tavalla ja ovatko korotukset kohdistuneet asiakkaisiin tasapuolisesti.

Verot
Sähköenergiamaksun ja siirtopalvelumaksun lisäksi sähkölaskun loppusummaan sisältyvät valtiolle maksettavat verot, eli sähkövero (valmistevero ja huoltovarmuusmaksu) ja arvonlisävero. Sähkövero maksetaan kulutetun energiamäärän mukaan siirtopalvelun yhteydessä. Myös sähköverosta on maksettava arvonlisävero. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: koti- ja maataloudet, palvelut ja julkinen sektori (veroluokka I) sekä teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät (veroluokka II).

Sähköverot 1.1.2015 lähtien

Veroluokka I     2,253c/kWh (alv 0%)                  2,794c/kWh (alv 24%)

Veroluokka II   0,703c/kWh (alv 0%)                  0,872c/kWh (alv 24%)

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on oikeutettu II veroluokkaan, jos käyttöpaikalla harjoitetaan teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Toiminnan laadusta täytyy toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle. Tarkempia tietoja saa piiritullikamarilta.

Lisää kysymyksiä?

Ota yhteyttä
Henkilökunta