Suoritamme sähkölinjojen raivausta

Sähkölinjojen raivaus parantaa sähköverkon turvallisuutta ja sähkön laatua.

Teemme raivaustöitä 20 kV linjalla Ähtävä, Forsby, Purmo ja Åvist.

Puusto ja raivaustähteet ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään alueelle.

Arkiv