Suoritamme sähkölinjojen raivausta

Sähkölinjojen raivaus parantaa sähköverkon turvallisuutta ja sähkön laatua.

Teemme raivaustöitä matalajännitelinjalla:

Kortesjärvi ja Purmojärvi

Pelkkala ja Åvist

Puusto ja raivaustähteet ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään alueelle.

Arkiv

Palkkaamme sähköasentajan
Julkaistu 26.11.2018
Uusi konttori
Julkaistu 12.09.2018
Asiakastutkimus
Julkaistu 20.10.2017