Suoritamme sähkölinjojen raivausta

Sähkölinjojen raivaus parantaa sähköverkon turvallisuutta ja sähkön laatua.

Teemme raivaustöitä matalajännitelinjalla:

Kortesjärvi ja Purmojärvi

Pelkkala ja Åvist

Puusto ja raivaustähteet ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään alueelle.