HÖRANDE

Esse Elektro-Kraft Ab:s nätutvecklingsplan finns bifogad här åt bolagets abonnenter för hörande mellan 1-30.6.2022

Studieresa 3-6.5

Esse Elektro-Krafts personal är på studieresa 3-6.5 Vid brådskande ärenden ring växeln 020 766 1900 eller 020 766 1910

Avbrott i tjänsten Min elmätare

Onsdagen den 20.4 efter kl. 15 kommer elwebben ”Min elmätare” att uppdateras. I samband med det förekommer avbrott till tjänsten.  

UKRAINA HJÄLP

Esse Elektro-Kraft Ab ger humanitär hjälp till Ukraina via Handelskammaren med summan 10000€.

Finlands nöjdaste nätkunder

Esse Elektro-Kraft Ab har Finlands nöjdaste nätkunder I Finsk Energi-industri rf:s kundundersökning 2021 framkommer det att energibolagens kundnöjdhet fortfarande är på mycket god nivå. Undersökningen kartlade hur nöjda kunderna är med egna energibolagets kundtjänst, elförsäljning, fjärrvärme och helhetsleverans, samt sannolikheten att rekommendera energibolaget. Ytterligare frågade man åsikter om energibolagets image och ansvarighet. Undersökningen genomfördes av…

Kontantlös betalning

Från och med 1.2.2022 går det inte längre att betala med kontanter på vårt kontor. Då kan man bara betala via vår betalterminal här på kontoret. Med betalterminalen kan man betala kontaktlöst, dvs. att kunden bara håller upp sitt bankkort (som måste ha stöd för kontaktlös betalning) mot betalterminalen. Terminalen fungerar även till traditionella kortbetalningar…

Kundundersökning pågår

Under hösten pågår en kundundersökning. Då ringer Adato upp våra nät- och energikunder.

Dubbla elfakturor

På grund av ett tekniskt fel har vissa pappersfakturor skickats dubbelt. Om fakturans nummer och belopp är desamma för alla kan du kasta bort de extra fakturorna utan att kontakta kundtjänst. Vi ber om ursäkt för besväret.

Höjningen av överföringspris 1.12.2020

Esse Elektro-Kraft Ab höjer elöverföringens energiavgift fr.o.m. 1.12.2020 ca. 7% Höjningen av elöverföringspriserna beror på utvecklingsinvesteringar i elnätet. Med dessa investeringar säkerställs vår regionens utveckling och högklassig leveranssäkerhet samt förnyandet av elnätet. Den senaste förhöjningen av överföringsavgifterna var år 2016.