Tjänsten ”Min elmätare”

Tjänsten ”Min elmätare” elweb.eekab.fi fungerar igen som normalt. Vi ber om ursäkt för det besvär som störningen har medfört.

Min elmätare – avbrott i tjänsten

Tisdagen den 17 januari är det avbrott i tjänsten ”Min elmätare” under tiden 12:00 – 14:00.  

Temporär sänkning av momsen på el

Enligt riksdagens beslut sänks mervärdesskatten på el temporärt för tiden 1.12.2022–30.4.2023. Under den här tiden betalas 10 procent i moms i stället för normala 24 procent. Bakgrunden till beslutet är de höjda elpriserna på grund av energikrisen. Den sänkta momsskattesatsen gäller energiavgiften och grundavgiften av energin, men inte överföringsavgiften, grundavgiften av överföringen och elskatten. Vi…

Elavbrott vid elbrist

Anmäl ditt telefonnummer eller din e-postadress till ditt elnätsbolags sms-tjänst för att få förhandsbesked om strömavbrott. info@eekab.fi eller 020 766 1900 Uppkomsten av elbrist kan påverkas genom att elförbrukningen minskas i förväg. Särskilt viktigt är det att minska elanvändningen vid tidpunkter då det förekommit förhandsbesked om ökad möjlighet till elbrist. När risken för elbrist är…

Kampanjen Snäppet svalare

Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Genom kampanjen får du konkreta tips för hur man kan spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på arbetet och i trafiken. På grund av kriget i Ukraina och dess följder är både tillgången och priset på el ett orosmoment för den kommande vintern. Genom de råd och tips som…

HÖRANDE

Esse Elektro-Kraft Ab:s nätutvecklingsplan finns bifogad här åt bolagets abonnenter för hörande mellan 1-30.6.2022

Studieresa 3-6.5

Esse Elektro-Krafts personal är på studieresa 3-6.5 Vid brådskande ärenden ring växeln 020 766 1900 eller 020 766 1910

Avbrott i tjänsten Min elmätare

Onsdagen den 20.4 efter kl. 15 kommer elwebben ”Min elmätare” att uppdateras. I samband med det förekommer avbrott till tjänsten.  

UKRAINA HJÄLP

Esse Elektro-Kraft Ab ger humanitär hjälp till Ukraina via Handelskammaren med summan 10000€.