Strömavbrott i Kortesjärvi och Alahärmä 22.7.2019

Måndagen den 22.7.2019 har vi ett kort strömavbrott i Kortesjärvi och Alahärmä mellan 6:20 och 6:40. Ett arbete på 110kV nätet kräver att vi kopplar bort våra elstationer i Kojola och Kortesjärvi tillfälligt. Avbrottet berör våra kunder i Kortesjärvi och Alahärmä samt vid Nars och Vilobacka.

Elavbrott vid Purmojärvi 21.3.2019

Avbrott vid Purmojärvi på grund av omkopplingar i 20 kV nätet. 21.3.2019 kl 6:30-6:35 samt 12:00-12:05

Avbrott Jeussvägen

Oplanerat avbrott på Jeussvägen 19.7.2018 kl. 14-15:30

Röjning av elnätet

Röjning av elnätet i Alahärmä och Kojola-Åvist området 4.9.-8.9.2017 Hunuri-Vakkuri Huhtamäki-Hanhimäki Kojola-Pelkkala Makkarus-Åvist Under perioden 4.9.-8.9.2017 kl. 8-17 röjer vi grenar i Esse Elektro-Krafts nät med hjälp av helikopter för att minimera risken för skador på el linjerna. Röjningsarbetet kräver inga åtgärder av våra kunder eller av markägare. Mer information: Esse Elektro-Kraft Ab, kundtjänst, tel.…

Elavbrott väg 63

Elavbrott i Kortesjärvi utmed väg 63. På grund av en specialtransport är strömmen bruten onsdag 13.4 under morgonnatten. Vi beklagar störningen.

Stolpbyte

Vi utför stolpbyte i Purmojärvi så länge föret tillåter. Detta medför strömavbrott på begränsade områden, vilka det har meddelats skilt om.

Arkiv

God Jul och gott nytt år
Publicerad 19.12.2019
Grattis till vinnarna!
Publicerad 14.10.2019
Öppet hus & invigning 14.9.2019
Publicerad 12.09.2019
Vi har flyttat!
Publicerad 04.09.2019
Vi röjer invid ellinjer
Publicerad 08.04.2019
Vi röjer invid ellinjer
Publicerad 19.03.2019
Vi rekryterar en elmontör
Publicerad 26.11.2018