Elavbrott 19.4.2024

Idag kl. 5:40 hade vi ett elavbrott i stora delar av vårt distributionsnät. Ett fel vid Alholmen orsakade avbrott i 110kV matningen till bl.a. vårt distributionsnät.   Vi beklagar störningen. Esse Elektro-Kraft Ab

Röjning av ledningsgator

Röjning fortsätter nu i Purmo, Åvist och Pelkkala. Linjeröjningen i Markby är klar.   Esse Elektro-Kraft 3.4.2024     Vi påbörjar röjning längs med våra ledningsgator, främst längs 20kV elledningar. Arbetet utförs i Markby och Ytteresse Entreprenörer är MRP Lammi Oy och Firma Olav Sandström   Esse Elektro-Kraft 20.3.2024

Elavbrott Pirttinen 29.1.2024

På grund av linjefelet i Pirttinen igår 28.1.2024 är vi tvungna att ta bort strömmen även idag mellan kl. 16 och 17:30. Vi beklagar störningen.

Tjänsten ”Min elmätare”

Tjänsten ”Min elmätare” elweb.eekab.fi fungerar igen som normalt. Vi ber om ursäkt för det besvär som störningen har medfört.

Min elmätare – avbrott i tjänsten

Tisdagen den 17 januari är det avbrott i tjänsten ”Min elmätare” under tiden 12:00 – 14:00.  

Elavbrott i Ytteresse 14.6.2022 kl. 13:00-14:30

Ett fel i nätverket upptäcktes idag på förmiddagen. Detta kräver att vi reparerar det så fort som möjligt. Därför har vi inte kunnat skicka ut avbrottsmeddelanden i tid. Endast de kunder som har meddelat telefonnummer eller e-postadress för mottagande av avbrottsmeddelanden har vi kunnat meddela. Vi beklagar störningen. Se nedan, karta över avbrottsområdet

Studieresa 3-6.5

Esse Elektro-Krafts personal är på studieresa 3-6.5 Vid brådskande ärenden ring växeln 020 766 1900 eller 020 766 1910

Störningar i eldistributionen

Nu förekommer det mycket svanar i vårt område och dessa orsakar tyvärr kortslutningar och avbrott av elleveransen när de flyger i elledningarna. Speciellt i Bennäs-Forsby-Sisbacka har det hittills varit flera störningar pga. svanar.

Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Vi fäller riskträd utmed 20 kV linjerna i Markby. Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Korta strömavbrott

De senaste veckorna har vi haft många korta strömavbrott på linjerna Bäckby (del av Ytteresse och Jeussen), Purmo och Alahärmä. Största delen av dessa fel har varit stora fåglar (svan) som flugit i elledningarna. Dessa fåglar orsakar då en kortslutning i elsystemet och ett skyddsrelä bryter då strömmen för att skydda ledningarna. En automatik kopplar…

Arkiv

Mätarbyte
Publicerad 26.04.2024
Elavbrott 19.4.2024
Publicerad 19.04.2024
Röjning av ledningsgator
Publicerad 20.03.2024
Elavbrott Pirttinen 29.1.2024
Publicerad 29.01.2024
Tjänsten ”Min elmätare”
Publicerad 25.07.2023
Temporär sänkning av momsen på el
Publicerad 24.11.2022
Elavbrott vid elbrist
Publicerad 23.11.2022
Kampanjen Snäppet svalare
Publicerad 12.10.2022