Studieresa 3-6.5

Esse Elektro-Krafts personal är på studieresa 3-6.5 Vid brådskande ärenden ring växeln 020 766 1900 eller 020 766 1910

Störningar i eldistributionen

Nu förekommer det mycket svanar i vårt område och dessa orsakar tyvärr kortslutningar och avbrott av elleveransen när de flyger i elledningarna. Speciellt i Bennäs-Forsby-Sisbacka har det hittills varit flera störningar pga. svanar.

Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Vi fäller riskträd utmed 20 kV linjerna i Markby. Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Korta strömavbrott

De senaste veckorna har vi haft många korta strömavbrott på linjerna Bäckby (del av Ytteresse och Jeussen), Purmo och Alahärmä. Största delen av dessa fel har varit stora fåglar (svan) som flugit i elledningarna. Dessa fåglar orsakar då en kortslutning i elsystemet och ett skyddsrelä bryter då strömmen för att skydda ledningarna. En automatik kopplar…

Elavbrott Purmo 23.4.2021

Vi har linjefel mellan Lillby och Uffes Mat & Cafe. Vi undersöker felet och tar gärna emot tips från de som sett något på linjen.

Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Vi fäller riskträd utmed 20 kV linjerna i Esse, Forsby, Purmo och Åvist. Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Elavbrott Purmojärvi 29.5.2020

Elavbrott i Purmojärvi 29.5.2020 kl. 08:30 – ca. 10:00 Inringat område på kartan nedan berörs av detta avbrott.

Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Vi röjer 20 kV linjerna i Markby, Långholm, Kalljärv, Skutas och Västerbacka. Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Strömavbrott i Kortesjärvi och Alahärmä 22.7.2019

Måndagen den 22.7.2019 har vi ett kort strömavbrott i Kortesjärvi och Alahärmä mellan 6:20 och 6:40. Ett arbete på 110kV nätet kräver att vi kopplar bort våra elstationer i Kojola och Kortesjärvi tillfälligt. Avbrottet berör våra kunder i Kortesjärvi och Alahärmä samt vid Nars och Vilobacka.

Elavbrott vid Purmojärvi 21.3.2019

Avbrott vid Purmojärvi på grund av omkopplingar i 20 kV nätet. 21.3.2019 kl 6:30-6:35 samt 12:00-12:05

Arkiv

Studieresa 3-6.5
Publicerad 02.05.2022
Störningar i eldistributionen
Publicerad 19.04.2022
Avbrott i tjänsten Min elmätare
Publicerad 13.04.2022
UKRAINA HJÄLP
Publicerad 05.04.2022
Vi röjer invid ellinjer
Publicerad 28.01.2022
Finlands nöjdaste nätkunder
Publicerad 03.12.2021
Kontantlös betalning
Publicerad 22.11.2021
Korta strömavbrott
Publicerad 08.11.2021
Kundundersökning pågår
Publicerad 27.09.2021