Elavbrott Purmo 23.4.2021

Vi har linjefel mellan Lillby och Uffes Mat & Cafe. Vi undersöker felet och tar gärna emot tips från de som sett något på linjen.

Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Vi fäller riskträd utmed 20 kV linjerna i Esse, Forsby, Purmo och Åvist. Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Elavbrott Purmojärvi 29.5.2020

Elavbrott i Purmojärvi 29.5.2020 kl. 08:30 – ca. 10:00 Inringat område på kartan nedan berörs av detta avbrott.

Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet. Vi röjer 20 kV linjerna i Markby, Långholm, Kalljärv, Skutas och Västerbacka. Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Strömavbrott i Kortesjärvi och Alahärmä 22.7.2019

Måndagen den 22.7.2019 har vi ett kort strömavbrott i Kortesjärvi och Alahärmä mellan 6:20 och 6:40. Ett arbete på 110kV nätet kräver att vi kopplar bort våra elstationer i Kojola och Kortesjärvi tillfälligt. Avbrottet berör våra kunder i Kortesjärvi och Alahärmä samt vid Nars och Vilobacka.

Elavbrott vid Purmojärvi 21.3.2019

Avbrott vid Purmojärvi på grund av omkopplingar i 20 kV nätet. 21.3.2019 kl 6:30-6:35 samt 12:00-12:05

Avbrott Jeussvägen

Oplanerat avbrott på Jeussvägen 19.7.2018 kl. 14-15:30

Röjning av elnätet

Röjning av elnätet i Alahärmä och Kojola-Åvist området 4.9.-8.9.2017 Hunuri-Vakkuri Huhtamäki-Hanhimäki Kojola-Pelkkala Makkarus-Åvist Under perioden 4.9.-8.9.2017 kl. 8-17 röjer vi grenar i Esse Elektro-Krafts nät med hjälp av helikopter för att minimera risken för skador på el linjerna. Röjningsarbetet kräver inga åtgärder av våra kunder eller av markägare. Mer information: Esse Elektro-Kraft Ab, kundtjänst, tel.…

Elavbrott väg 63

Elavbrott i Kortesjärvi utmed väg 63. På grund av en specialtransport är strömmen bruten onsdag 13.4 under morgonnatten. Vi beklagar störningen.

Stolpbyte

Vi utför stolpbyte i Purmojärvi så länge föret tillåter. Detta medför strömavbrott på begränsade områden, vilka det har meddelats skilt om.

Arkiv