Röjning av ledningsgator

Röjning fortsätter nu i Purmo, Åvist och Pelkkala.

Linjeröjningen i Markby är klar.

 

Esse Elektro-Kraft 3.4.2024

 

 

Vi påbörjar röjning längs med våra ledningsgator, främst längs 20kV elledningar.

Arbetet utförs i Markby och Ytteresse

Entreprenörer är MRP Lammi Oy och Firma Olav Sandström

 

Esse Elektro-Kraft 20.3.2024

Arkiv

Elavbrott 19.4.2024
Publicerad 19.04.2024
Röjning av ledningsgator
Publicerad 20.03.2024
Elavbrott Pirttinen 29.1.2024
Publicerad 29.01.2024
Tjänsten ”Min elmätare”
Publicerad 25.07.2023
Temporär sänkning av momsen på el
Publicerad 24.11.2022