Temporär sänkning av momsen på el

Enligt riksdagens beslut sänks mervärdesskatten på el temporärt för tiden 1.12.2022–30.4.2023. Under den här tiden betalas 10 procent i moms i stället för normala 24 procent. Bakgrunden till beslutet är de höjda elpriserna på grund av energikrisen.

Den sänkta momsskattesatsen gäller energiavgiften och grundavgiften av energin, men inte överföringsavgiften, grundavgiften av överföringen och elskatten. Vi beaktar automatiskt den sänkta momsskattesatsen i räkningen och ändringen kräver inga åtgärder från din sida.