Elavbrott vid elbrist

Anmäl ditt telefonnummer eller din e-postadress till ditt elnätsbolags sms-tjänst för att få förhandsbesked om strömavbrott.

info@eekab.fi eller 020 766 1900

Uppkomsten av elbrist kan påverkas genom att elförbrukningen minskas i förväg. Särskilt viktigt är det att minska elanvändningen vid tidpunkter då det förekommit förhandsbesked om ökad möjlighet till elbrist.

När risken för elbrist är känd rapporteras och kommuniceras det brett. Arbets- och näringsdepartementet publicerar ett pressmeddelande när Fingrid meddelar det skärpta kraftläget. Fingrid, lokala elnätsbolag och media informerar också om elbristen och driftriktlinjer. Följ nyheter och nätbolaget Fingrids och det lokala elnätsbolagets nyheter och kommunikations- och sociala mediekanaler.

El kan också avbrytas av andra orsaker än elbrist, till exempel på grund av stormar eller utrustningsfel. I sådana situationer kan strömavbrott vara betydligt längre än strömavbrott som kan uppstå vid elbrist.

Av elbrist orsakade strömavbrott varar cirka en till två timmar åt gången och roteras mellan kunder. Kontrollerade roterande avbrott syftar till att undvika potentiellt långvariga strömavbrott i hela Finland.