Kampanjen Snäppet svalare

Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Genom kampanjen får du konkreta tips för hur man kan spara energi och kapa elförbrukningstopparna hemma, på arbetet och i trafiken.

På grund av kriget i Ukraina och dess följder är både tillgången och priset på el ett orosmoment för den kommande vintern. Genom de råd och tips som kampanjen förmedlar vill man hjälpa finländarna att gemensamt bidra till en minskad energiförbrukning och på så sätt undvika strömavbrott.

Kampanjens mål är att ge konkreta råd som ger snabba resultat, bidra till att alla självmant begränsar sin energiförbrukning och att se till att samhällets totala energiförbrukning minskar.

Gå in på kampanjens hemsida för att ta del av råden samt läsa mer om kampanjen:
https://www.astettaalemmas.fi/sv

 

Vecka 41 | Energisparveckan