Esse Elektro-Kraft Ab höjer fr.o.m. 1.8.2022 15% på tills vidare gällande elförsäljningspriser. Höjningen av elförsäljningspriserna beror på stigande marknadspriser.