HÖRANDE

Esse Elektro-Kraft Ab:s nätutvecklingsplan finns bifogad här åt bolagets abonnenter för hörande mellan 1-30.6.2022