Störningar i eldistributionen

Nu förekommer det mycket svanar i vårt område och dessa orsakar tyvärr kortslutningar och avbrott av elleveransen när de flyger i elledningarna.

Speciellt i Bennäs-Forsby-Sisbacka har det hittills varit flera störningar pga. svanar.

Arkiv

Studieresa 3-6.5
Publicerad 02.05.2022
Störningar i eldistributionen
Publicerad 19.04.2022
Avbrott i tjänsten Min elmätare
Publicerad 13.04.2022
UKRAINA HJÄLP
Publicerad 05.04.2022
Vi röjer invid ellinjer
Publicerad 28.01.2022
Finlands nöjdaste nätkunder
Publicerad 03.12.2021