Störningar i eldistributionen

Nu förekommer det mycket svanar i vårt område och dessa orsakar tyvärr kortslutningar och avbrott av elleveransen när de flyger i elledningarna.

Speciellt i Bennäs-Forsby-Sisbacka har det hittills varit flera störningar pga. svanar.