Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet.

Vi fäller riskträd utmed 20 kV linjerna i Markby.

Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.