För dig som är aktiv och prismedveten

Med ett Börsel-elavtal betalar du alltid marknadspris för elen. Börsel passar dig som kan anpassa din elanvändning och är beredd att hålla koll på elpriset.

I ett Börsel-elavtal består priset av grundavgift och energipris. Elpriset bildas på basis av det realiserade börspriset för varje timme och din elförbrukning.

På räkningen ser du det realiserade medelpriset för varje månad. En månad har cirka 720 timmar, och varje timme har ett eget pris. Därför visas timpriserna inte separat på räkningen. 

 

NÄRMARE OM HUR PRISET BESTÄMS

I produkten Börsel bestäms energipriset utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool Spot) timpris för prisområde Finland, på vilket läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt vår marginal.

Elavtalets energipris följer Nord Pool elbörsens spotpriser och passar till alla hushåll. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar.

Prissättningen i Börsel-elavtalet är helt transparent, eftersom den baseras på de timvisa spotpriserna för prisområdet Finland. På spotpriset tillkommer aktuell moms samt Esse Elektro-Krafts marginal 0,24 cent/kWh (inkl. moms 24%) Utöver detta debiteras en grundavgift som är 3,94 €/mån (inkl. moms 24%).

Med ett elavtal med Börsel kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning. Börselavtal gäller tillsvidare.

Du kan i förväg kontrollera hur mycket elen kommer att kosta imorgon och planera din elkonsumtion efter det. Följande dags timvisa spotpriser publiceras ungefär klocka 14. 

Elbörsens timvisa spotpriser kan ses en dag i förväg Nord Pools webbplatser samt i timprismobilapplikationen som Fingrid tillhandahåller. 

Ett Börsel-elavtal är ett bra val när marknadspriset på el börjar gå ner kraftigt, till exempel om priserna på utsläppsrätter sjunker eller om vattensituationen snabbt förändras. Då reagerar priserna på övriga elprodukter inte nödvändigtvis lika snabbt på prissänkningen som Börsel-avtalet.

I en motsatt situation är priserna i Börsel-elavtalet de första som reagerar uppåt. Det är bra att vara medveten om den här risken.

En förutsättning för ett Börsel-elavtal är att förbrukningsplatsen har timvis mätning och registrering av elen.

Vi rekommenderar också att du hämtar Fingrids app Tuntihinta till din telefon för att enkelt kunna hålla koll på elpriset.

Arkiv

Mätarbyte
Publicerad 26.04.2024
Elavbrott 19.4.2024
Publicerad 19.04.2024
Röjning av ledningsgator
Publicerad 20.03.2024
Elavbrott Pirttinen 29.1.2024
Publicerad 29.01.2024
Tjänsten ”Min elmätare”
Publicerad 25.07.2023