Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet.

Vi röjer 20 kV linjerna i Markby, Långholm, Kalljärv, Skutas och Västerbacka.

Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.