Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet.

Vi röjer lågspänningslinjer i:

Esse och Ytteresse

Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.