Vi röjer invid ellinjer

Med röjning förbättras säkerheten och kvaliteten i elnätet.

Vi röjer 20 kV linjer i:

Esse, Ytteresse, Bäckby, Jeussen, Purmo och Åvist.

Fällda träd och röjningsrester tillhör markägaren och lämnas därför kvar.

Arkiv

Vi röjer invid ellinjer.
Publicerad 22.02.2019
Vi röjer invid ellinjer
Publicerad 26.11.2018
Vi rekryterar en elmontör
Publicerad 26.11.2018
Strömavbrott Purmojärvi
Publicerad 20.09.2018
Nytt kontor
Publicerad 12.09.2018
Strömavbrott Porkholm
Publicerad 09.08.2018