Kundundersökning

Under oktober månad gör vi en kundundersökning.

IRO Research Tutkimus Ab kontaktar våra elnätskunder per telefon.