Slutprov för nätverksmontörer

Två av våra montörer har gått vidareskolning till nätverksmontörer.
Här är en av dem och utför en del av sitt slutprov i Sexsjöområdet.