Elskatten stiger fr.o.m. 1.1.2015

Riksdagen har bekräftat att elskatten stiger fr.o.m. 1.1.2015.
Elskatten i skatteklass I höjs med 0,35 cent per kilowattimme. Efter höjningen utgör elskatten 2,253 c/kWh (försörjningsberedskapsavgift ingår) i skatteklass I.
Elskatten i skatteklass II förblir oförändrad.