Elskatten stiger fr.o.m. 1.1.2015

Riksdagen har bekräftat att elskatten stiger fr.o.m. 1.1.2015.
Elskatten i skatteklass I höjs med 0,35 cent per kilowattimme. Efter höjningen utgör elskatten 2,253 c/kWh (försörjningsberedskapsavgift ingår) i skatteklass I.
Elskatten i skatteklass II förblir oförändrad.

Arkiv

Mätarbyte
Publicerad 26.04.2024
Elavbrott 19.4.2024
Publicerad 19.04.2024
Röjning av ledningsgator
Publicerad 20.03.2024
Elavbrott Pirttinen 29.1.2024
Publicerad 29.01.2024
Tjänsten ”Min elmätare”
Publicerad 25.07.2023