Indrivning

Bästa kund, Efter den 1.1.2014 tar OK Indrivning hand om inkasseringen och skickar betalningspåminnelser på våra elfakturor.
Ifall du har mottagit brev av OK Indrivning, bör du ta kontakt med dem. Av dem kan du få en betalningsplan och rådgivning angående dina obetalda fakturor.