Produktion

Vår egna direkta produktion sker i vattenkraftverken Värnå och Hattar i Esse å. Värnå kraftverks första elproducerande enhet (som inte mera är i drift) byggdes år 1920. Kraftverket har sedan utbyggts och moderniserats, senast genom byte av den ena maskinen år 1993.

Hattar kraftverk blev färdigt och togs i bruk 1981. Den genomsnittliga årsproduktionen är ca 10 milj. kWh och under år 2007 producerades 10,4 milj.kWh i kraftverken.

 

Övrig anskaffning

Genom delägarskap i Katternö Kraft Ab och Perhonjoki Oy, som hör till Kat- ternö-gruppen, har vi försäkrat oss om egna kraftandelar i många produktionsbolag. Delägarskapet ger oss el huvudsakligen från Pohjolan Voima Oy, Alholmens Kraft Ab och Kantele Oy. Produktionen sker med

  • vatten
  • vind
  • biobränslen
  • kärnbränsle
  • kol
  • olja och gas

Vår elanskaffning / försäljning år 2015 fördelade sig produktionsmässigt på följande sätt:

Specifikt koldioxidutsläpp:0 g/kWh
Använd kärnbränslemängd:0 mg/kWh
Källenergifördelning
Fossilt och torv:0%
Förnybara:100%
Kärn:0%