Företagspresentation

Esse Elektro-Kraft Ab är ett litet finländskt kraftbolag med stark regional förankring. Vårt ansvarsområde inom nätverksamheten utgör delar av kommunerna Pedersöre (hemort), Kortesjärvi, Alahärmä, Nykarleby (Markby) och Kronoby (Jeussen).

Elproduktion med vattenkraft, eldistribution och elförsäljning utgör kärnverksamheten.

Trygg eldistribution sedan 1920

Redan år 1920 bildades ett andelslag för utbyggnad av vattenkraften i Värnåforsen i Esse å.
Andelslaget ombildades 1925 till nuvarande aktiebolag.

Värnåforsen är den ursprungliga kraftkällan som utbyggts och moderniserats i flera etapper. Ytterligare har vi byggt Hattar vattenkraftverk i Esse å. Kraftverkens fallhöjder är 5,5-6,5 m och totala årsproduktionen är normalt ca 10 milj.kWh.

Vattenkraftproduktionen räcker inte till hela ansvarsområdets elförsörjning. Genom delägarskap i Katternö Kraft Ab och Perhonjoki Oy, anskaffar vi tilläggskraft i form av s.k. andelskraft, och vi är på detta sätt idag självförsörjande till 100 %.

Vår största utmaning har varit och är fortsättningsvis utvecklandet av eldistributionen i det landsbygdsområde vi verkar inom. Vi har idag 3700 nätkunder, som betjänas via ett elnät som består av 440 km högspännings- ledningar (20 kV), 376 transformatorstationer och 460 km lågspänningsledningar. Dessutom omvandlas stamnätsspänningen (110 kV) i fyra stationer, varav tre är egna.

Till våra nätkunder levereras ca 50 milj.kWh per år, och 98 % av våra nätkunder köper också sin el av oss.